Utrecht in Cijfers


Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat.

Voor een korte uitleg over het gebruik van Utrecht in Cijfers kunt u de handleiding bekijken.

Wilt u vooral het verhaal bij de cijfers? Ga dan naar de Utrecht Monitor. Daarin beschrijven we per thema de ontwikkeling in de afgelopen jaren.

Welke informatie vindt u hier?

Op Utrecht in Cijfers staan statistieken uit registraties en enquêtes. De informatie komt bijvoorbeeld uit gemeentelijke registraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP) en Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Andere belangrijke gemeentelijke informatiebronnen zijn de Inwonersenquête van de afdeling Onderzoek & Advies en de Gezondheidspeiling van de afdeling Volksgezondheid. Daarnaast gebruiken we informatie van landelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoe actueel is de informatie?

De actualiteit van de cijfers wordt bepaald door de actualiteit van de bron en de bewerking die nodig is om de data op de website aan te bieden. Voor de gemeentelijke registraties hanteren we vaak 1 januari als peildatum. Nieuwe gegevens uit de Inwonersenquête publiceert de afdeling Onderzoek & Advies vrijwel altijd in de periode april of mei. We doen er alles aan om Utrecht in Cijfers actueel, volledig en juist te houden. Komt u toch iets tegen wat niet goed of verouderd is, dan vinden wij het fijn als u ons dat laat weten. U vindt onze contactgegevens bij Contact.

Hoe gaan we om met privacy?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er voor de bescherming van de privacy van alle inwoners van een gemeente. De afdeling Onderzoek & Advies houdt zich bij het verzamelen van gegevens aan deze wet. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Hoe gaan we om met de toegankelijkheid van deze website?

De afdeling Onderzoek & Advies werkt er hard aan om deze website voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de richtlijnen van de overheid. Lees meer in de toegankelijkheidsverklaring van deze website.

Ondanks de maatregelen die we al genomen hebben, kan het zijn dat de website niet op alle punten aan de richtlijnen voldoet. Loopt u hierdoor tegen problemen aan? Neem dan contact met ons op, zodat we u verder kunnen helpen.