Toegankelijkheid van deze website


Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 08-05-2020.

De afdeling Onderzoek & Advies van de gemeente Utrecht werkt er hard aan om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de overheidsstandaard voor toegankelijkheid van websites WCAG2.1 niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt alleen voor de pagina’s van utrecht.incijfers.nl die specifiek voor ons ontwikkeld zijn: Home, Over, Contact, Privacyverklaring en Toegankelijkheidsverklaring.

Voor de dashboards en onderliggende databank hebben wij het gebruiksrecht op Swing Mosaic en Swing Studio. Hiervoor verwijzen we u naar de toegankelijkheidsverklaring van ABF Research.


Testresultaten

 • 08-05-2020: Onderzoek via testtool Wave en de Zelfscan Toegankelijkheid door medewerkers
 • 04-05-2020: Onderzoek door ABF Research

 • Verbeterpunten en uitzonderingen

 • De toegankelijkheid van de dashboards valt onder de verantwoordelijkheid van onze leverancier, omdat wij alleen het gebruiksrecht hebben op deze software. Wij kunnen niet garanderen dat de dashboards volledig toegankelijk zijn. Vanuit de dashboards maken we incidenteel gebruik van embedded Infogram-figuren die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Deze zijn nog niet volledig toegankelijk. We werken eraan om deze cijfers in onze eigen databank op te nemen en van daaruit te visualiseren.

 • Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

 • Alle toevoegingen of wijzigingen worden voor publicatie door een medewerker van afdeling Onderzoek & Advies getoetst op toegankelijkheid.
 • Een aantal medewerkers van afdeling Onderzoek & Advies heeft kennisgenomen van de toegankelijkheidseisen.
 • Medewerkers van afdeling Onderzoek & Advies toetsen regelmatig steekproefsgewijs of de webpagina’s voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
 • Wij zijn bezig om een panel van mensen met een beperking samen te stellen om verdere verbeteringen in volgende versies van deze website mee te kunnen nemen.

 • Nalevingsstatus

  Voldoet volledig

  Uit de ingevoerde gegevens blijkt dat Afdeling Onderzoek & Advies van Gemeente Utrecht claimt dat de website Utrecht in Cijfers volledig voldoet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.

  Toegankelijkheidsverklaring voor de rijksoverheid

  De volledige toegankelijkheidsverklaring voor de rijksoverheid van deze website kunt u opvragen via het register van toegankelijkheidsverklaringen..

  Ervaart u een probleem met de toegankelijkheid van deze website?

  Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via digitoegankelijk@utrecht.nl of onderzoek@utrecht.nl.

  Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

 • Handhavingsprocedure

  Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman..