Toegankelijkheid van deze website


Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 11-08-2021.

De afdeling Onderzoek & Advies van de gemeente Utrecht werkt er hard aan om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de overheidsstandaard voor toegankelijkheid van websites WCAG2.1 niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. De website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.

Deze verklaring geldt alleen voor de pagina’s van utrecht.incijfers.nl die specifiek voor ons ontwikkeld zijn: Home, Over, Contact, Privacyverklaring en Toegankelijkheidsverklaring.

Voor de dashboards en onderliggende databank hebben wij het gebruiksrecht op Swing Mosaic en Swing Studio. Hiervoor verwijzen we u naar de toegankelijkheidsverklaring van ABF Research en het toegankelijkheidscertificaat van Swing Mosaic en Swing Viewer.


Het toegankelijkheidslabel van Utrecht in Cijfers. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.


Testresultaten

 • 15-07-2021: Systeemaudit digitale toegankelijkheid Mosaic en Viewer Swing.eu
 • 08-05-2020: Onderzoek via testtool Wave en de Zelfscan Toegankelijkheid door medewerkers
 • 08-05-2020: Onderzoek op basis van Checklist richtlijnen voor toegankelijkheid WCAG 2.1 AA van Stichting Accessibility door medewerkers
 • 04-05-2020: Onderzoek door ABF Research

 • Verbeterpunten en uitzonderingen

 • De toegankelijkheid van de dashboards valt onder de verantwoordelijkheid van onze leverancier, omdat wij alleen het gebruiksrecht hebben op deze software. De website Swing.eu Mosaic en Viewer voldoet aan WCAG 2.1 niveau AA.
 • Vanuit de dashboards maken we incidenteel gebruik van embedded Infogram-figuren die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Deze zijn nog niet volledig toegankelijk. We werken eraan om deze cijfers in onze eigen databank op te nemen en van daaruit te visualiseren.
 • Onderzoek & Advies dient nog een onderzoek op basis van WCAG-EM te plannen om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen.

 • Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

 • Alle toevoegingen of wijzigingen worden voor publicatie door een medewerker van afdeling Onderzoek & Advies getoetst op toegankelijkheid.
 • Een aantal medewerkers van afdeling Onderzoek & Advies heeft kennisgenomen van de toegankelijkheidseisen.
 • Medewerkers van afdeling Onderzoek & Advies toetsen regelmatig steekproefsgewijs of de webpagina’s voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
 • Wij zijn bezig om een panel van mensen met een beperking samen te stellen om verdere verbeteringen in volgende versies van deze website mee te kunnen nemen.

 • Nalevingsstatus

  Voldoet niet

  De website Utrecht in Cijfers van Gemeente Utrecht voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

  Toegankelijkheidsverklaring voor de rijksoverheid

  De volledige toegankelijkheidsverklaring voor de rijksoverheid van deze website kunt u opvragen via het register van toegankelijkheidsverklaringen..

  Ervaart u een probleem met de toegankelijkheid van deze website?

  Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via digitoegankelijk@utrecht.nl of onderzoek@utrecht.nl.

  Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

 • Handhavingsprocedure

  Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman..