Privacyverklaring


Afdeling Onderzoek & Advies van de gemeente Utrecht verwerkt persoonsgegevens van inwoners, bezoekers en ondernemers van de gemeente Utrecht. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit registratiebestanden, enquêtes of interviews. Verwerking van persoonsgegevens door Onderzoek & Advies gebeurt uiterst zorgvuldig. Uitgangspunt hierbij is dat er niet meer gegevens worden verzameld dan nodig, gegevens niet langer worden bewaard dan nodig, informatiebeveiliging goed is geregeld en uitwisseling van persoonsgegevens met derden altijd wordt vastgelegd in een aparte overeenkomst.

Bij de verwerking van persoonsgegevens leeft Onderzoek & Advies de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Utrechtse Privacyverordening na. Volgens de AVG is de verwerking van persoonsgegevens voor statistische doeleinden toegestaan, zolang dit ondersteunend is aan de uitvoering van de gemeentelijke taak. Ook handelt Onderzoek & Advies in overeenstemming met het Handboek AVG & Statistisch onderzoek van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). De werkwijze van Onderzoek & Advies is getoetst en akkoord bevonden door middel van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Verwerkingen van persoonsgegevens door Onderzoek & Advies staan geregistreerd in het openbaar register van verwerkingen van de gemeente Utrecht.

Utrecht in Cijfers gebruikt alleen functionele en analytische cookies om de website goed te laten werken, het gebruiksgemak te verbeteren en het websitebezoek te meten en te analyseren (webstatistieken). Meer informatie vindt u in de cookieverklaring.