WistUdata | Gemeente Utrecht

% kan met ouders praten

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat met ouders kan praten. Antwoord op de vraag: Denk aan de afgelopen week… Heb je met je ouders kunnen praten als je dat wilde? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl