WistUdata | Gemeente Utrecht

% goede relatie met ouders

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat de relatie met hun ouders (heel) goed vindt. Gemeten met zes vragen over de afgelopen week, zoals: Heb je het gevoel gehad dat je ouders van je houden? Heb je met je ouders kunnen praten als je dat wilde? Met antwoordopties: helemaal niet, bijna niet, gemiddeld, nogal, helemaal. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl