WistUdata | Gemeente Utrecht

% voelde zich gediscrimineerd in afgelopen 3 maanden

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat zich gediscrimineerd voelde in de afgelopen drie maanden. Antwoord op de vraag: Hoe vaak heb jij je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd gevoeld (bijvoorbeeld vanwege je afkomst of geloof)? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl