WistUdata | Gemeente Utrecht

% ontbijt 5 of meer dagen per week

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat minimaal vijf dagen per week ontbijt. Antwoord op de vraag: Hoeveel dagen per week ontbijt jij meestal? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl