WistUdata | Gemeente Utrecht

% ervaring met seks

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat ervaring heeft met seks. Antwoord op de vraag: Heb je wel eens geslachtsgemeenschap met iemand gehad? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl