WistUdata | Gemeente Utrecht

% gepest via internet in afgelopen 3 maanden

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat in de afgelopen drie maanden via internet gepest is. Antwoord op de vraag: Hoe vaak ben je de afgelopen drie maanden gepest via internet (bijvoorbeeld via Whatsapp, chat, Facebook of Twitter)? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl