WistUdata | Gemeente Utrecht

% mag geen alcohol drinken van ouders

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat alcohol mag drinken van zijn ouders. Antwoord op de vraag: Mag jij van je ouders/verzorgers alcohol drinken? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl