WistUdata | Gemeente Utrecht

% alcohol gedronken in laatste 4 weken

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat alcohol heeft gedronken in de laatste vier weken. Antwoord op de vraag: Heb je in de laatste 4 weken alcohol gedronken? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl