WistUdata | Gemeente Utrecht

% waterpijp gerookt in laatste 4 weken

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat waterpijp gerook heeft in de laatste vier weken. Antwoord op de vraag: Heb je wel eens waterpijp gerookt? Hoe vaak heb je waterpijp gerookt in de laatste 4 weken? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl