WistUdata | Gemeente Utrecht

% rookt minimaal 1 keer per week

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat minimaal één keer per week rookt. Antwoord op de vraag: Heb je wel eens gerookt? Hoe vaak rook je nu? Met antwoordopties: ik rook niet; minder dan één keer per week; tenminste één keer per week, maar niet iedere dag; iedere dag. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl