WistUdata | Gemeente Utrecht

% ongewenst seksueel voorstel gekregen via internet in afgelopen 6 maanden

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat een in het afgelopen half jaar een ongewenst seksueel voorstel heeft gekregen. Antwoord op de vraag: Heeft iemand op internet jou een ongewenst seksueel voorstel gedaan in het afgelopen half jaar? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl