WistUdata | Gemeente Utrecht

% gebrek aan controle over sociale mediagebruik

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier met een gebrekkige controle op eigen sociale mediagebruik. Antwoord op de vraag: De volgende vragen gaan over sociale media. Met sociale media bedoelen we bijvoorbeeld Facebook, Skype, Ping, Whatsapp en Twitter. Het is gemeten met zes vragen op een schaal van nooit tot zeer vaak, zoals: Hoe vaak vind je het moeilijk om met sociale media te stoppen? Hoe vaak voel je je onrustig, gestrest of geïrriteerd wanneer je geen sociale media kunt gebruiken? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl