WistUdata | Gemeente Utrecht

% minimaal 1 uur per dag lichamelijk actief

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat minimaal 1 uur per dag lichamelijk actief is. Bij het berekenen van het percentage kinderen dat voldoet aan de NNGB wordt de frequentie (aantal dagen/ keer per week en de duur (aantal minuten per dag/ keer) van de volgende activiteiten met elkaar vermenigvuldigd en bij elkaar opgeteld: gym op school, sporten bij een club, vereniging of sportschool, lopen of fietsen naar school of stageplek, bewegen op andere manier in de vrije tijd. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl