WistUdata | Gemeente Utrecht

% verhoogde score sociaal-emotionele problemen

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier met een verhoogd risico op sociaal- emotionele problemen. Er is gebruik gemaakt van de ‘Strength and Difficulties Questionnaire’ (SDQ) bestaande uit 25 stellingen over emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactief gedrag, beperkte sociale vaardigheden en problemen in de relaties met leeftijdsgenoten. Om de mate van sociaal-emotionele problemen vast te stellen is op basis van het antwoord op de vragen over emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactief gedrag en problemen in de relaties met leeftijdsgenoten, een totaalscore (tussen 0 en 40) berekend. Bij een score van 15 of hoger is sprake van een verhoogd risico. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl