WistUdata | Gemeente Utrecht

% belemmerd door een chronische aandoening

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier dat belemmerd wordt door een door een arts vastgestelde chronische aandoening. Antwoord op de vraag: Kan je alles doen wat je wilt doen, of lukt dat niet door je ziekte(n) of aandoening(en)? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl