WistUdata | Gemeente Utrecht

% heeft een chronische aandoening

Percentage leerlingen uit klas twee en klas vier met één of meer door een arts vastgestelde chronische aandoeningen. Antwoord op de vraag: Wil je bij de volgende ziekten en aandoeningen aankruisen of je die hebt of in de afgelopen 12 maanden hebt gehad? Voor de ziekten en aandoeningen: astma of bronchitis, chronische vermoeidheid, diabetes mellitus, eczeem, buikklachten langer dan 3 maanden, migraine of regelmatige ernstige hoofdpijn, een aangeboren hartaandoening, ADHD, anorexia of boulimia nervosa, kanker, anders. Met antwoordopties nee; ja, niet door een arts vastgesteld; ja, door een arts vastgesteld. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de E-MOVO, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl