WistUdata | Gemeente Utrecht

% drinkt 2 of meer glazen zoete drank per dag

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat twee of meer glazen zoete drank per dag drinkt. Antwoord op de vragen: Hoeveel dagen per week drink jij frisdrank, vruchtensap, aanmaaklimonade of zoete melkdrank (zoals Yoki, fristi, chocolademelk)? Op de dagen dat je deze drankjes drinkt, hoeveel glazen drink je daar dan van? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl