WistUdata | Gemeente Utrecht

% gebrek aan controle op eigen social media gebruik

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht met een gebrekkige controle op sociale mediagebruik. Met sociale media bedoelen we bijvoorbeeld Facebook, Whatsapp, Instagram, Snapchat, Twitter, Skype en chatten. Het is gemeten met zes vragen op een schaal van nooit tot heel vaak, zoals: Hoe vaak vind je het moeilijk om met sociale media te stoppen? Hoe vaak voel je je onrustig, gestrest of geïrriteerd wanneer je geen sociale media kunt gebruiken? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl