WistUdata | Gemeente Utrecht

% heeft wel eens gerookt

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat weleens een sigaret of waterpijp heeft gerookt. Antwoord op de vraag: Heb je wel eens gerookt? (tenminste één sigaret, waterpijp) Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl