WistUdata | Gemeente Utrecht

% ontbijt 5 of meer dagen per week

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat minimaal vijf dagen per week ontbijt. Antwoord op de vraag: Hoeveel dagen per week ontbijt jij? (dat is eten nadat je ’s ochtends bent opgestaan). Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl