WistUdata | Gemeente Utrecht

% beweegt voldoende

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat minstens 60 minuten per dag minimaal matig intensief beweegt, op tenminste vijf dagen van de week. Bij het berekenen van het percentage kinderen dat voldoet aan de NNGB wordt de frequentie (aantal dagen/ keer per week en de duur (aantal minuten per dag/ keer) van de volgende activiteiten met elkaar vermenigvuldigd en bij elkaar opgeteld: lopen of fietsen naar school, sporten op school, sporten bij een vereniging en buitenspelen. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl