WistUdata | Gemeente Utrecht

% negatieve ervaring op internet of sociale media

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat in het afgelopen jaar een negatie ervaring op internet of sociale media heeft gehad. Antwoord op de vraag: Hoe vaak heb je in het afgelopen jaar de volgende ervaringen gehad op internet/sociale media? Met antwoordopties: iemand beledigde je, iemand was grof tegen je, iemand viel je lastig, iemand maakte je belachelijk, iemand negeerde je volkomen, iemand probeerde je te kwetsen of iemand pestte je. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl