WistUdata | Gemeente Utrecht

% speelt meer dan 1 uur per dag buiten

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat meer dan 60 minuten per dag buiten speelt. Antwoord op de vragen: Hoeveel dagen per week speel je buiten (buiten schooltijd)? Denk hierbij aan de afgelopen week. Hoe lang per dag speel je meestal buiten (buiten schooltijd)? Denk hierbij aan de afgelopen week. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl