WistUdata | Gemeente Utrecht

% meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat in hun vrije tijd dagelijks twee uur of meer naar een beeldscherm kijkt. Antwoord op de vraag: Hoeveel uur per dag kijk jij in je vrije tijd naar een beeldscherm? Hiermee bedoelen we computer, laptop, tablet, TV, DVD, spelcomputer, smartphone. Denk hierbij aan de afgelopen week. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl