WistUdata | Gemeente Utrecht

% geen duidelijk verbod op alcoholgebruik

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat thuis geen duidelijk verbod heeft op het gebruik van alcohol. Antwoord op de vraag: Mag je thuis ook alcohol drinken of zou je het mogen? (Kies het huis waar je het meeste bent.) Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl