WistUdata | Gemeente Utrecht

% verhoogde score op sociaal-emotionele problemen

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht met een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen. Er is gebruik gemaakt van de ‘Strength and Difficulties Questionnaire’ (SDQ) bestaande uit 25 stellingen over emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactief gedrag, beperkte sociale vaardigheden en problemen in de relaties met leeftijdsgenoten. Een totaalscore (tussen 0 en 40) is berekend om de mate van sociaal-emotionele problemen vast te stellen. Bij een score van 20 of hoger is sprake van een verhoogd risico. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl