WistUdata | Gemeente Utrecht

% voelde zich afgelopen maand gelukkig

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat zich de afgelopen maand gelukkig voelde. Antwoord op de vraag: Geef op een schaal van 0 tot 10 antwoord op de volgende vragen. Hoe gelukkig voelde je jezelf de afgelopen maand? Gelukkige leerlingen hebben een score van 7 of hoger. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl