WistUdata | Gemeente Utrecht

% symptonen van faalangst

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht met symptomen die gerelateerd zijn aan faalangst. Antwoord op de vragen: Als je iets gaat doen, ben je dan bang dat het je niet lukt? Maak jij je zorgen of dingen die je moet doen, wel gaan lukken? Ben je bang om iets verkeerd te doen? Met antwoordopties: nooit, soms, vaak, heel vaak. Over deze vragen is een gemiddelde score berekend. Leerlingen met symptomen gerelateerd aan faalangst hebben een gemiddelde score van 2,5 of lager. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl