WistUdata | Gemeente Utrecht

% ervaart problemen thuis

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat thuis één of meer problemen ervaart. Gemeten met vijf vragen, zoals: Vind je het thuis vaak ongezellig? 'Word je thuis geslagen of mishandeld? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl