WistUdata | Gemeente Utrecht

% voelt zich thuis wel eens onveilig

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat zich thuis weleens onveilig voelt. Antwoord op de vraag: Voel je je thuis altijd veilig? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl