WistUdata | Gemeente Utrecht

% goede relatie met ouders

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat de relatie met hun ouders (heel) goed vindt. Gemeten met zes vragen over de afgelopen week, zoals: Heb je het gevoel gehad dat je ouders van je houden? Heb je met je ouders kunnen praten als je dat wilde? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl