WistUdata | Gemeente Utrecht

% wordt wel eens gepest op school

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat weleens gepest wordt op school. Antwoord op de vraag: Hoe vaak ben je de afgelopen drie maanden op school gepest? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl