WistUdata | Gemeente Utrecht

% voldoende speelplekken in eigen buurt

Percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat vindt dat er voldoende plekken in de eigen buurt zijn om buiten te spelen. Antwoord op de vraag: Zijn er in de buurt waar jij woont genoeg plekken om buiten te spelen? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Jeugdmonitor, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl