WistUdata | Gemeente Utrecht

matig tot sterk sociaal uitgesloten, 65+ jaar

Percentage Utrechters van 65 jaar en ouder met een hoge score op sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting is gemeten door achttien vragen te stellen over vier dimensies: sociale participatie (eenzaamheid, sociale contacten), materiële deprivatie (gebrek aan financiële middelen), toegang tot sociale grondrechten (woning, zorg, discriminatie) en normatieve integratie (naleven van normen en waarden in de samenleving). Iemand is sociaal uitgesloten als hij of zij achterstand heeft op twee of meer dimensies. Hoe meer vragen negatief beantwoord in de vragenlijst, hoe meer problemen en hoe hoger de score op sociale uitsluiting. Een hoge score betekent dat mensen matig tot sterk sociaal uitgesloten zijn. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Gezondheidspeiling, zie informatie. www.volksgezondheidsmonitor.nl