WistUdata | Gemeente Utrecht

gemiddelde verblijfsduur op adres in jaren

Gemiddelde verblijfsduur op het adres van alle inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)