WistUdata | Gemeente Utrecht

migratie vrouwen

Totaal aantal vrouwen dat verhuisd is (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) (in het betreffende jaar)