WistUdata | Gemeente Utrecht

migratie totaal

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) (in het betreffende jaar)