WistUdata | Gemeente Utrecht

migratie; westerse achtergrond (niet Nederlands)

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) van inwoners van westerse herkomst, anders dan van Nederlandse herkomst (in het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)