WistUdata | Gemeente Utrecht

migratie; overige niet-westerse achtergrond

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) van inwoners van overig niet-westerse herkomst, anders dan de drie grote groepen (in het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)