WistUdata | Gemeente Utrecht

migratie; niet Nederlandse achtergrond

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) van niet-Nederlandse herkomst (in het betreffende jaar)