WistUdata | Gemeente Utrecht

migratie; Nederlandse achtergrond

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) van inwoners van Nederlandse herkomst (in het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)