WistUdata | Gemeente Utrecht

migratie; Marokkaanse achtergrond

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) van inwoners van Marokkaanse herkomst (in het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)