WistUdata | Gemeente Utrecht

migratie mannen

Totaal aantal mannen dat verhuisd is (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) (in het betreffende jaar)