WistUdata | Gemeente Utrecht

migratie 55 jaar en ouder

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) van personen van 55 jaar en ouder (in het betreffende jaar)