WistUdata | Gemeente Utrecht

migratie 35 t/m 54 jaar

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) van personen in de leeftijdsgroep 35 t/m 54 jaar (in het betreffende jaar)