WistUdata | Gemeente Utrecht

migratie 25 t/m 34 jaar

Totaal aantal verhuizingen (vestiging, vertrek en binnenverhuizingen) van personen in de leeftijdsgroep 25 t/m 34 jaar (in het betreffende jaar)